Løsningen består av en innkastsøyle som er synlig for kunden, under bakken er en nedgravd container som heises opp og tømmes ved behov.

Vi leverer forskjellige typer nedgravde bunntømte løsninger, både med og uten komprimering.

Systemet er fleksibelt med gode muligheter for lokal tilpasning og egner seg spesielt godt i borettslag. Avfallsløsningen kan tilpasses kildesortering og avfallsmengde, og gir renere og sikrere omgivelser.

Vår nedgravde bunntømte container består av 4 elementer:

  1. Betongelement
  2. Sikkerhetsplattform - for å forhindre fall i containeren ved tømming og vedlikehold
  3. Container - for å samle avfallet i. De er tilgjengelig i ulike størrelser med en overflateplattform i ulike utførelser.
  4. Innkastsøyle - som i tillegg til overflateplattformen blir den eneste synlige delen av systemet.