Bossug AS er et datterselskap av BIR Bedrift AS som leverer moderne nedgravde avfallsløsninger.

Etterspørselen etter avfallsløsninger som legges under bakken og er digitaliserte, er økende. Bossug leverer slike løsninger på prosjektbasis, og kan tilpasse seg alt fra mindre boligprosjekter til utvikling av bymiljø og større næringsbygg.

I tett samarbeid med kunder, entreprenører, designere og arkitekter utarbeider vi innovative og fremtidsrettede avfallsløsninger.

Hva gjør Bossug for deg?

Bossug kan levere avfallsløsninger både til næring og privat husholdning. For privat husholdning leverer vi avfallsløsninger i henhold til krav gitt i renovasjonsteknisk veileder (RTV).

Bossug skreddersyr løsninger, tilbyr konsulenttjenester (kr. 1 375,- eks. mva. pr. time), og kan bidra med utarbeidelse av renovasjonsteknisk plan (RTP) til aktuelle søknader. Med vår erfaring kan vi finne de gode løsningene som passer best for deg og dine behov.

Vi bistår i hele prosessen fra levering, montering, testing og til idriftsettelse av anlegg.
Moderne avfallsløsninger som nedgravde containere, med bruk av mekaniske og elektroniske enheter, stiller krav til både service og vedlikehold.

Bossug har tett samarbeid med BIR Bedrift, som tilbyr serviceavtaler der deres erfarne servicepersonell ivaretar oppfølging av anlegget etter at det er satt i drift. Service og vedlikehold vil ivareta utstyret slik at det til enhver tid kan fungere best mulig. BIR Bedrift har god kjennskap til alle typer maskiner og containere som brukes i avfallsbransjen.