Vanlige avfallsbeholdere plasseres i en hydraulisk drevet heis, og senkes ned i bakken. På overflaten er kun innkastsøylene synlig.

Våre nedgravde bosspann kalles et Lift-O-Mat system. Dette er en god løsning for små trange områder hvor store tømmebiler ikke kommer til.

Med Lift-O-Mat for standard hjulbeholdere er det bare å heise opp beholderne til overflaten, trille de til bilen og tømme.

Vanlige avfallsbeholdere plasseres i en hydraulisk drevet heis, og senkes ned i bakken. Ved tømming heises avfallsbeholderne opp til overflaten og trilles ut.

En Lift-O-Mat kommer i ulike størrelser. På overflaten vil kun innkastsøylene være synlig. Antall innkast bestemmes ut fra hvor mange avfallstyper som skal sorteres og hvor mange personer som skal bruke dem.

Lift-O-Mat er en løsning som passer svært godt for kildesortering i barnehager, skoler eller på arbeidsplassen. Dette er en løsning som gir de samme fordelene som andre nedgravde løsninger, renere omgivelser, mindre skadedyr og redusert brannfare.

Lift-O-Mat består av 4 elementer:

  1. Betongelement - Prefabrikkert vanntett betongelement
  2. Lift - Heiskonstruksjon med en plattform
  3. Innkastsøyle - plasseres sentrert over avfallsbeholderen som står under jorden
  4. Strømkilde - Hydraulisk kraftsystem plassert i en egen kasse ved siden av Lift-O-Maten.