Et lukket, rørbasert system for innsamling av boss.

I stedet for bruk av tradisjonelle bosspann, kastes bossposene i luker som er tilknyttet nedgravde rør i bakken. Bosset mellomlagres i lagringstanker. Fra tankene suges enten avfallet til en container (stasjonært bossug) eller rett inn på en bossbil (mobilt bossug).

Mobile bossug benyttes hovedsakelig i boligområder og privathusstander, mens stasjonære bossugsystemer benyttes i større områder og tettsteder, samt for næringsområder/-bygg.

Begge systemer frigjør arealer for oppstilling av beholdere og containere. I tillegg får brukerne en betydelig økt servicegrad.   

Mobilt bossug

Et mobilt vakuumsystem kan sammenlignes med en sentralstøvsuger. Dette er basert på at beboerne kaster avfallet sitt i nedkast ute på gårdsområdet eller inn i innvendige nedkast plassert i trappeoppganger. Avfallet faller ned i en lukket tank i underliggende bunkers/tankrom. Et rørsystem binder sammen lagringstanken(e) til tilkoblingspunkt for sugebil. Derfra suges avfallet til en moderne bossbil (sugebil). Alt skjer automatisk og styres elektronisk.

Stasjonært bossug

Brukerne kaster avfallet sitt i innvendige eller utvendige nedkast. Avfallet lagres i sjakter eller lagringsventiler plassert under nedkastet. Med tilpasset hyppighet suges avfallet gjennom rørene til sentralpunktet som gjerne ligger i utkanten av området. Der ender avfallet i tilpassede containere som hentes og kjøres til ulike anlegg for gjenvinning, avhengig av hvilken avfallstype som er i containeren.