Etter at Vadmyra borettslag oppgraderte avfallsløsningen, har beboerne i 550 leiligheter fått et renere nabolag.

Borettslaget var blant de første som tok i bruk løsninger fra Bossug. Driftsleder Stein Haugland forteller at det tidligere var bossuganlegg i blokkene, men kun til restavfall. Papp og glass var det egne containere til.

– Ettersom anlegget begynte å bli nedslitt, og ville vært dyrt å vedlikeholde og fornye da vi måtte gravd opp hele området, valgte vi å oppgradere løsningen og gikk over til nedgravde, bunntømte containere. Det nye systemet er nærmest vedlikeholdsfritt, og om det skulle være noe er en hyggelig montør raskt på plass.

Det gamle anlegget var innendørs, mens systemet nå er utenfor bygningene. Beboerne har ikke noe imot å gå ut med bosset, da de opplever det som brukervennlig og synes elektronikken fungerer godt.

Nedgravde containere for ulike typer avfall gjør det enkelt for beboerne å kildesortere og kvitte seg med boss.

Ble kvitt problemer med nytt system

Vadmyra borettslag har tidligere hatt flere utfordringer knyttet til avfallsløsningene. Noen av beboerne kastet både steikepanner, juletrær og stereoanlegg i bossrørene, som satte seg fast og dermed hindret naboer i mange andre leiligheter fra å kunne kvitte seg med bosset sitt.

– Volumbegrensninger på nedkastene har hjulpet oss å bli kvitt alle disse plagene.

I tillegg benyttet restauranter seg av pappcontainerne for å kvitte seg med for eksempel pizzaesker – gjerne med halvspiste pizzaer i. Etter oppgraderingen til nytt system begynner dette problemet også å bli mindre, noe både Stein og beboerne er glade for.

– Avfallsløsninger fra Bossug fungerer veldig godt for store borettslag. Her har løsningene ført til et renere nabolag.

Nedgravd container med komprimering for plastemballasje gir bedre kapasitet.